स्यार्पू तालमा पाैडि खेल्न जम्म लगाउँदै एक बालक 1/2
सुन्दर स्यार्पू ताल आइतबार, साउन २५, २०७७